Ons doel

Het doel van de stichting Bogota Zonder Honger is om het tehuis in Colombia in de toekomst te behouden, zodat de kinderen iedere dag een volwaardige maaltijd hebben en te zorgen dat hun vrije tijd goed ingevuld wordt. Dit door middel van schoolse vaardigheidstraining, sport of muziek.

Om de kinderen te kunnen helpen is het van belang om professioneel te werk te gaan. Naast de hulp van mevrouw Bertilda is er inmiddels ook een beetje steun van de gemeente. Om goed vinger aan de pols te houden en zo te bewaken dat het geld goed wordt besteed, bezoeken Evert en Sjanet jaarlijks het tehuis en staan ze in nauw contact met de werknemers in het tehuis.

Stichting Bogota Zonder Honger zorgt ervoor dat straatkinderen in Bogotá voor een maaltijd kunnen aankloppen bij een gaarkeuken. Ook aan hun vrijetijdsbesteding wordt veel aandacht gegeven. De grootste kosten van de gaarkeuken worden volledig door de stichting gedragen. Regelmatig houden we inzamelacties om geld bijeen te zamelen voor de stichting.

Translate »