Onderwijsproject

Sinds 2009 biedt stichting Bogota Zonder Honger ook financiële steun aan het onderwijsproject binnen het tehuis. De laatste 5 jaren is dit onderwijsproject uitgebreid met o.a. computerlessen en Engelse les. Sinds 2016 worden de medewerkers betaald voor hun uren in het tehuis wanneer ze lesgeven aan de kinderen.

Kinderen krijgen verplicht drie uur per dag regulier basisonderwijs. Van dinsdag tot en met vrijdag wordt er elke voor- en namiddag lessen gegeven aan de ouders en kinderen die dit wensen. De basislessen bestaan uit schoolse vaardigheidstraining. De kinderen krijgen huiswerkbegeleiding en er wordt extra hulp voorzien bij de moeilijkheden die de kinderen hebben op schools vlak zoals wiskunde en taal. Deze lessen worden gegeven door vaste leerkrachten Katherin Moreno en Sigrid Holvoet. Sinds september 2016 is Sigrid Holvoet, Belgische pedagoge, werkzaam in het tehuis in Colombia.

Naast dit basisaanbod worden er ook Engelse les, kookles, muziekles en computerles aangeboden door vrijwilligers. Dit zijn vaak bereidwillige universiteitsstudenten die hun vrije tijd willen delen met de kinderen. Er wordt voornamelijk gewerkt vanuit vrijwilligers, om zo een uitgebreid en gevarieerd aanbod aan te bieden aan onze kinderen. In Colombia zijn er ook verschillende instanties die hulp bieden, maar dan voornamelijk door tijd te doneren aan het tehuis. Er worden dan spelactiviteiten georganiseerd waarbij ze al het materiaal voorzien en er wordt gezorgd voor een tussendoortje.

Translate »