Nieuwsbrief april 2020, updates in verband met corona

Ook kindertehuis getroffen door Corona

Beste mensen,

Nederland en alle andere Europese landen en wereldwijd zitten allemaal
gevangen in het web van de Corona. Helaas heeft het ook onze stichting
Bogota Zonder Honger bereikt en hebben we de nodige maatregelen moeten
treffen.

READ MORE

Translate »